<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />
Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - K26 Tp HCM - 01072018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - K26 Tp HCM - 01072018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - K26 tại Tp Hồ Chí Minh diễn ra bùng nổ với hơn 500 học viên tham dự.

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 4 - Tp HCM 15-16.06.2018

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 4 - Tp HCM 15-16.06.2018

Ngày 15-16/06/2018 Adam Khoo Education tổ chức thành công khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 4 - Đối Tác Nghiệp với 240 học viên dưới sự chia sẻ của Tiến sĩ Geshe Michael Roach

Tọa đàm Năng Đoạn Kim Cương - Đối tác nghiệp - TP HCM 14.06.2018

Tọa đàm Năng Đoạn Kim Cương - Đối tác nghiệp - TP HCM 14.06.2018

Tọa đàm Năng Đoạn Kim Cương - Đối tác nghiệp - TP HCM 14.06.2018

Tọa đàm Năng Đoạn Kim Cương - Đối tác nghiệp - Hà Nội 12.06.2018

Tọa đàm Năng Đoạn Kim Cương - Đối tác nghiệp - Hà Nội 12.06.2018

Ngày 12.06 vừa qua tại Hà Nội, chúng ta được lắng nghe những giá trị sống lan tỏa từ Năng Đoạn Kim Cương qua Geshe Michael Roach

Bàn giao nhà từ thiện tại huyện Chư Pah, Gia Lai

Bàn giao nhà từ thiện tại huyện Chư Pah, Gia Lai

Ngày 27/05/2018 vừa qua, quỹ từ thiện Năng Đoạn Kim Cương, Adam Khoo Education đã tiếp tục bàn giao thêm 2 căn nhà tình thương tại huyện Chư Pah, Gia Lai.

Ngày hội Năng Đoạn Kim Cương lần 1 - Tp HCM ngày 06-05-2018

Ngày hội Năng Đoạn Kim Cương lần 1 - Tp HCM ngày 06-05-2018

Ngày 06/05/2018 vừa qua Adam Khoo Education đã tổ chức thành công Ngày hội Năng Đoạn Kim Cương lần đầu tiên.

Khánh thành cầu Lung Củi, Thạnh Trị - Bạc Liêu - 10/02/2018

Khánh thành cầu Lung Củi, Thạnh Trị - Bạc Liêu - 10/02/2018

Ngày 10/02/2018 Cty Adam Khoo Education - Quỹ Năng Đoạn Kim Cương vui mừng khánh thành câu Lung Củi Thạnh Trị tại xã Long Điền, tỉnh Bạc Liêu.

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2-3 - Tp HCM ngày 14-15/04/2018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2-3 - Tp HCM ngày 14-15/04/2018

2 ngày cuối tuần vừa qua, DCI cấp độ 2-3 đã đón nhận 69 học viên bước vào hành trình tìm kiếm Tài năng, Đam mê, Mục đích sống và trải nghiệm thiền trong sự an nhiên, tĩnh tại

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 -Khóa 26 - Gia Lai ngày 08/04/2018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 -Khóa 26 - Gia Lai ngày 08/04/2018

Ngày 08/04/2018 Adam Khoo Education tổ chức thành công chương trình Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - khóa 26 đồng thời là lần thứ 2 tại Gia Lai.

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 -Khóa 25 - Hà Nội ngày 01/04/2018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 -Khóa 25 - Hà Nội ngày 01/04/2018

Ngày 01/04/2018 vừa qua khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 khóa 25 diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của hơn 200 học viên.

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - K26 Tp HCM - 01072018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - K26 Tp HCM - 01072018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - K26 tại Tp Hồ Chí Minh diễn ra bùng nổ với hơn 500 học viên tham dự.

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 4 - Tp HCM 15-16.06.2018

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 4 - Tp HCM 15-16.06.2018

Ngày 15-16/06/2018 Adam Khoo Education tổ chức thành công khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 4 - Đối Tác Nghiệp với 240 học viên dưới sự chia sẻ của Tiến sĩ Geshe Michael Roach

Tọa đàm Năng Đoạn Kim Cương - Đối tác nghiệp - TP HCM 14.06.2018

Tọa đàm Năng Đoạn Kim Cương - Đối tác nghiệp - TP HCM 14.06.2018

Tọa đàm Năng Đoạn Kim Cương - Đối tác nghiệp - TP HCM 14.06.2018

Tọa đàm Năng Đoạn Kim Cương - Đối tác nghiệp - Hà Nội 12.06.2018

Tọa đàm Năng Đoạn Kim Cương - Đối tác nghiệp - Hà Nội 12.06.2018

Ngày 12.06 vừa qua tại Hà Nội, chúng ta được lắng nghe những giá trị sống lan tỏa từ Năng Đoạn Kim Cương qua Geshe Michael Roach

Bàn giao nhà từ thiện tại huyện Chư Pah, Gia Lai

Bàn giao nhà từ thiện tại huyện Chư Pah, Gia Lai

Ngày 27/05/2018 vừa qua, quỹ từ thiện Năng Đoạn Kim Cương, Adam Khoo Education đã tiếp tục bàn giao thêm 2 căn nhà tình thương tại huyện Chư Pah, Gia Lai.

Ngày hội Năng Đoạn Kim Cương lần 1 - Tp HCM ngày 06-05-2018

Ngày hội Năng Đoạn Kim Cương lần 1 - Tp HCM ngày 06-05-2018

Ngày 06/05/2018 vừa qua Adam Khoo Education đã tổ chức thành công Ngày hội Năng Đoạn Kim Cương lần đầu tiên.

Khánh thành cầu Lung Củi, Thạnh Trị - Bạc Liêu - 10/02/2018

Khánh thành cầu Lung Củi, Thạnh Trị - Bạc Liêu - 10/02/2018

Ngày 10/02/2018 Cty Adam Khoo Education - Quỹ Năng Đoạn Kim Cương vui mừng khánh thành câu Lung Củi Thạnh Trị tại xã Long Điền, tỉnh Bạc Liêu.

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2-3 - Tp HCM ngày 14-15/04/2018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2-3 - Tp HCM ngày 14-15/04/2018

2 ngày cuối tuần vừa qua, DCI cấp độ 2-3 đã đón nhận 69 học viên bước vào hành trình tìm kiếm Tài năng, Đam mê, Mục đích sống và trải nghiệm thiền trong sự an nhiên, tĩnh tại

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 -Khóa 26 - Gia Lai ngày 08/04/2018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 -Khóa 26 - Gia Lai ngày 08/04/2018

Ngày 08/04/2018 Adam Khoo Education tổ chức thành công chương trình Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - khóa 26 đồng thời là lần thứ 2 tại Gia Lai.

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 -Khóa 25 - Hà Nội ngày 01/04/2018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 -Khóa 25 - Hà Nội ngày 01/04/2018

Ngày 01/04/2018 vừa qua khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 khóa 25 diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của hơn 200 học viên.

Copyright AdamKhooEducationVietNam