<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />

Khánh thành cầu Lung Củi, Thạnh Trị - Bạc Liêu - 10/02/2018

Ngày 10/02/2018 Cty Adam Khoo Education - Quỹ Năng Đoạn Kim Cương vui mừng khánh thành câu Lung Củi Thạnh Trị tại xã Long Điền, tỉnh Bạc Liêu.

Với sự định hướng của Chị Lưu Thị Thanh Mẫu - Chủ tịch HĐQT và Anh Nguyễn Công Bình - Tổng Giám Đốc, giảng viên DCI và sự đóng góp của Cộng đồng Năng Đoạn Kim Cương DCI tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn cây cầu này sẽ nối liền giữa 2 xã Hòa Thạnh và Thạnh Trị. Qua đó các em nhỏ sẽ đến trường thuận tiện hơn, an toàn hơn, bà con 2 xã cũng nhờ đó mà thuận lợi hơn trong việc giao thương, y tế và giáo dục.

Chúng tôi xin được tri ân những tấm lòng của tất cả học viên trong cộng đồng DCI đã cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp này đến khắp mọi miền đất nước.

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam