<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />

DCI cấp độ 4 - khóa 2 Tp HCM 1213-012019

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua (12-13/01/2019), Khóa học Năng Đoạn Kim Cương Cấp độ 4 - Bí mật để tìm kiếm và gìn giữ những mối quan hệ tuyệt vời đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các học viên sau khóa học đều biết cách tìm thấy được những mối quan hệ phù hợp, biết cách giữ gìn những mối quan hệ ấy, biết cách để cùng người bạn đời của mình được hạnh phúc và cùng nhau mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới này! Adam Khoo Education vô cùng biết ơn vì sự đồng hành của 100 học viên, biết ơn vì những góp đóng qúy giá của bạn trên hành trình gieo hạt này!

Xem thông tin khóa học tại đây: http://nangdoankimcuong.com.vn/level4.html?source=img

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam