<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />

Bàn giao nhà từ thiện tại huyện Chư Pah, Gia Lai

Ngày 27/05/2018 vừa qua, quỹ từ thiện Năng Đoạn Kim Cương, Adam Khoo Education đã tiếp tục bàn giao thêm 2 căn nhà tình thương tại huyện Chư Pah, Gia Lai. Đây là kết quả của quá trình gieo hạt không ngừng nghỉ của cộng đồng học viên Năng Đoạn Kim Cương.

Chúc 2 gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên và ổn định cuộc sống.

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam