<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />
Khánh thành 4 căn nhà tình thương tại Bến Tre 05-012019

Khánh thành 4 căn nhà tình thương tại Bến Tre 05-012019

Khánh thành 4 căn nhà tình thương tại Bến Tre ngày 05/01/2019

Khánh thành vệ sinh Trường THCS An Bồi - Thái Bình

Khánh thành vệ sinh Trường THCS An Bồi - Thái Bình

Khánh thành vệ sinh Trường THCS An Bồi - Thái Bình

Khánh thành 4 căn nhà tình thương tại tỉnh Bình Định 28-122018

Khánh thành 4 căn nhà tình thương tại tỉnh Bình Định 28-122018

Ngày 28/12/2018 Adam Khoo Education - Quỹ Năng Đoạn Kim Cương kết hợp với Ban chấp hành Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ trẻ em tỉnh Bình Định tiến hành trao tặng 4 căn nhà

Khánh thành nhà tình thương tại Bạc Liêu - Trà Vinh 22-122018

Khánh thành nhà tình thương tại Bạc Liêu - Trà Vinh 22-122018

Ngày 22/12/2018 vừa qua. Tổ chức Giáo dục Adam Khoo Education - Quỹ Năng Đoạn Kim Cương đã tổ chức khánh thành 4 căn nhà tình thương

DCI cấp dộ 1 - dành cho Sinh Viên 20-122018

DCI cấp dộ 1 - dành cho Sinh Viên 20-122018

Ngày 20/12/2018 Adam Khoo Education - Cộng đồng Năng Đoạn Kim Cương Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình DCI - cấp độ 1 dành cho Sinh Viên Việt Nam.

DCI cấp độ 1 - Hạt Giống Kinh Doanh Thành Công 0102-122018

DCI cấp độ 1 - Hạt Giống Kinh Doanh Thành Công 0102-122018

Một trong những mảnh đất màu mỡ nhất chính là những người Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp, nhà Quản lý. Bởi vì bên dưới mảnh đất này còn có hàng chục, hàng trăm gia đình.

Khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Tỉnh Bến Tre 29112018

Khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Tỉnh Bến Tre 29112018

Adam Khoo Education - quỹ Năng Đoạn Kim Cương khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương đến 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Bình Phước 03/11/2018

Bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Bình Phước 03/11/2018

Ngày 03/11 vừa qua Adam Khoo Education - Quỹ Năng Đoạn Kim Cương đã khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bình Phước

Lễ tổng kết DCI leader Tp HCM - 30/10/2018

Lễ tổng kết DCI leader Tp HCM - 30/10/2018

Ngày 30/10/2018 Adam Khoo Education - Năng Đoạn Kim Cương Việt Nam tổ chức lễ tổng kết chương trình đào tạo DCI leader lần đầu tiên.

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2-3 Tp HCM ngày 27-28/10/2018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2-3 Tp HCM ngày 27-28/10/2018

Những người có mục đích sống thì đều có thể vượt qua tất cả mọi điều. Trên cả tiền bạc, thành công, thậm chí cả hạnh phúc, nếu bạn tìm được nguyên nhân mình đến Trái Đất này là gì

Khánh thành 4 căn nhà tình thương tại Bến Tre 05-012019

Khánh thành 4 căn nhà tình thương tại Bến Tre 05-012019

Khánh thành 4 căn nhà tình thương tại Bến Tre ngày 05/01/2019

Khánh thành vệ sinh Trường THCS An Bồi - Thái Bình

Khánh thành vệ sinh Trường THCS An Bồi - Thái Bình

Khánh thành vệ sinh Trường THCS An Bồi - Thái Bình

Khánh thành 4 căn nhà tình thương tại tỉnh Bình Định 28-122018

Khánh thành 4 căn nhà tình thương tại tỉnh Bình Định 28-122018

Ngày 28/12/2018 Adam Khoo Education - Quỹ Năng Đoạn Kim Cương kết hợp với Ban chấp hành Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ trẻ em tỉnh Bình Định tiến hành trao tặng 4 căn nhà

Khánh thành nhà tình thương tại Bạc Liêu - Trà Vinh 22-122018

Khánh thành nhà tình thương tại Bạc Liêu - Trà Vinh 22-122018

Ngày 22/12/2018 vừa qua. Tổ chức Giáo dục Adam Khoo Education - Quỹ Năng Đoạn Kim Cương đã tổ chức khánh thành 4 căn nhà tình thương

DCI cấp dộ 1 - dành cho Sinh Viên 20-122018

DCI cấp dộ 1 - dành cho Sinh Viên 20-122018

Ngày 20/12/2018 Adam Khoo Education - Cộng đồng Năng Đoạn Kim Cương Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình DCI - cấp độ 1 dành cho Sinh Viên Việt Nam.

DCI cấp độ 1 - Hạt Giống Kinh Doanh Thành Công 0102-122018

DCI cấp độ 1 - Hạt Giống Kinh Doanh Thành Công 0102-122018

Một trong những mảnh đất màu mỡ nhất chính là những người Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp, nhà Quản lý. Bởi vì bên dưới mảnh đất này còn có hàng chục, hàng trăm gia đình.

Khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Tỉnh Bến Tre 29112018

Khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Tỉnh Bến Tre 29112018

Adam Khoo Education - quỹ Năng Đoạn Kim Cương khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương đến 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Bình Phước 03/11/2018

Bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Bình Phước 03/11/2018

Ngày 03/11 vừa qua Adam Khoo Education - Quỹ Năng Đoạn Kim Cương đã khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bình Phước

Lễ tổng kết DCI leader Tp HCM - 30/10/2018

Lễ tổng kết DCI leader Tp HCM - 30/10/2018

Ngày 30/10/2018 Adam Khoo Education - Năng Đoạn Kim Cương Việt Nam tổ chức lễ tổng kết chương trình đào tạo DCI leader lần đầu tiên.

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2-3 Tp HCM ngày 27-28/10/2018

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2-3 Tp HCM ngày 27-28/10/2018

Những người có mục đích sống thì đều có thể vượt qua tất cả mọi điều. Trên cả tiền bạc, thành công, thậm chí cả hạnh phúc, nếu bạn tìm được nguyên nhân mình đến Trái Đất này là gì

Copyright AdamKhooEducationVietNam