<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />
Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - Dak Lak (21/10/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - Dak Lak (21/10/2017)

Trên hành trình gieo những hạt mầm thiện lành ngày 21/10/2018, Năng Đoạn Kim Cương chính thức có mặt tại thành phố Buôn Mê Thuột - Dak Lak

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2 - Khóa 5 (Hà Nội 14 – 15/10/2017)

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2 - Khóa 5 (Hà Nội 14 – 15/10/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 2 - Khóa 5 lần đầu tiên tại Hà Nội, chủ đề Tài Năng, Đam Mê, Mục Đích Sống - Trực tiếp cùng Nguyễn Công Bình

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM (24-09-2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM (24-09-2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM - "Gieo" để thành công trong kinh doanh & đời sống - Trực tiếp cùng Nguyễn Công Bình và Hồng Phương Lan

Chuỗi từ thiện hỗ trợ bà con nghèo tại Tiền Giang của Adam Khoo Education (12/08/2017)

Chuỗi từ thiện hỗ trợ bà con nghèo tại Tiền Giang của Adam Khoo Education (12/08/2017)

Adam Khoo Education Việt Nam - quỹ Năng Đoạn Kim Cương đã khánh thành và trao tặng 3 căn nhà và nhiều phần quà cho những hộ nghèo tại tình Tiền Giang

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2 - Khóa 4 (HCM 09 – 10/09/2017)

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2 - Khóa 4 (HCM 09 – 10/09/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 2 - Khóa 4 chủ đề Tài Năng, Đam Mê, Mục Đích Sống - Trực tiếp cùng Nguyễn Công Bình và Hồng Phương Lan

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM (27/08/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM (27/08/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM - "Gieo" để thành công trong kinh doanh & đời sống - Trực tiếp cùng Nguyễn Công Bình và Hồng Phương Lan

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - Hà Nội (20/08/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - Hà Nội (20/08/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM - "Gieo" để thành công trong kinh doanh & đời sống - Trực tiếp cùng Nguyễn Công Bình

Chuỗi từ thiện hỗ trợ bà con nghèo tại An Giang của Adam Khoo Education (12/08/2017)

Chuỗi từ thiện hỗ trợ bà con nghèo tại An Giang của Adam Khoo Education (12/08/2017)

Adam Khoo Education Việt Nam - quỹ Năng Đoạn Kim Cương đã khánh thành và trao tặng 3 căn nhà đầu tiên cùng quà và tiền mặt cho bà con và các em nhỏ vượt khó tại An Giang

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty TNHH Focus 21 Việt Nam (23/07/2017)

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty TNHH Focus 21 Việt Nam (23/07/2017)

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty TNHH Focus 21 - Trực tiếp cùng Trainer Nguyễn Công Bình mang đến những giá trị mang tính nhân văn vào việc xây dựng văn hóa Doanh Nghiệp.

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty Hoa Sen Việt (22/07/2017)

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty Hoa Sen Việt (22/07/2017)

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty Hoa Sen Việt - Trực tiếp cùng Trainer Nguyễn Công Bình mang đến những giá trị mang tính nhân văn vào việc xây dựng văn hóa Doanh Nghiệp.

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - Dak Lak (21/10/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - Dak Lak (21/10/2017)

Trên hành trình gieo những hạt mầm thiện lành ngày 21/10/2018, Năng Đoạn Kim Cương chính thức có mặt tại thành phố Buôn Mê Thuột - Dak Lak

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2 - Khóa 5 (Hà Nội 14 – 15/10/2017)

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2 - Khóa 5 (Hà Nội 14 – 15/10/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 2 - Khóa 5 lần đầu tiên tại Hà Nội, chủ đề Tài Năng, Đam Mê, Mục Đích Sống - Trực tiếp cùng Nguyễn Công Bình

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM (24-09-2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM (24-09-2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM - "Gieo" để thành công trong kinh doanh & đời sống - Trực tiếp cùng Nguyễn Công Bình và Hồng Phương Lan

Chuỗi từ thiện hỗ trợ bà con nghèo tại Tiền Giang của Adam Khoo Education (12/08/2017)

Chuỗi từ thiện hỗ trợ bà con nghèo tại Tiền Giang của Adam Khoo Education (12/08/2017)

Adam Khoo Education Việt Nam - quỹ Năng Đoạn Kim Cương đã khánh thành và trao tặng 3 căn nhà và nhiều phần quà cho những hộ nghèo tại tình Tiền Giang

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2 - Khóa 4 (HCM 09 – 10/09/2017)

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 2 - Khóa 4 (HCM 09 – 10/09/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 2 - Khóa 4 chủ đề Tài Năng, Đam Mê, Mục Đích Sống - Trực tiếp cùng Nguyễn Công Bình và Hồng Phương Lan

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM (27/08/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM (27/08/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM - "Gieo" để thành công trong kinh doanh & đời sống - Trực tiếp cùng Nguyễn Công Bình và Hồng Phương Lan

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - Hà Nội (20/08/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - Hà Nội (20/08/2017)

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - HCM - "Gieo" để thành công trong kinh doanh & đời sống - Trực tiếp cùng Nguyễn Công Bình

Chuỗi từ thiện hỗ trợ bà con nghèo tại An Giang của Adam Khoo Education (12/08/2017)

Chuỗi từ thiện hỗ trợ bà con nghèo tại An Giang của Adam Khoo Education (12/08/2017)

Adam Khoo Education Việt Nam - quỹ Năng Đoạn Kim Cương đã khánh thành và trao tặng 3 căn nhà đầu tiên cùng quà và tiền mặt cho bà con và các em nhỏ vượt khó tại An Giang

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty TNHH Focus 21 Việt Nam (23/07/2017)

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty TNHH Focus 21 Việt Nam (23/07/2017)

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty TNHH Focus 21 - Trực tiếp cùng Trainer Nguyễn Công Bình mang đến những giá trị mang tính nhân văn vào việc xây dựng văn hóa Doanh Nghiệp.

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty Hoa Sen Việt (22/07/2017)

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty Hoa Sen Việt (22/07/2017)

Năng Đoạn Kim Cương Inhouse Training - Cty Hoa Sen Việt - Trực tiếp cùng Trainer Nguyễn Công Bình mang đến những giá trị mang tính nhân văn vào việc xây dựng văn hóa Doanh Nghiệp.

Copyright AdamKhooEducationVietNam