Array ( [0] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47032335_765552723781529_7256265998695661568_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=c2d78e659280ba5556a6893c99114143&oe=5D43AE3C [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47032335_765552723781529_7256265998695661568_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=22a1b229806e6d42ece23bcddc173df8&oe=5D2A88EC [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47032335_765552723781529_7256265998695661568_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=c933770016242469872ea6b9c1d91244&oe=5D407D4D [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47032335_765552723781529_7256265998695661568_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=896307d03a5ef52fcece3035e74c9496&oe=5D319267 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47032335_765552723781529_7256265998695661568_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=692f596f64413374626adfa93caf4afd&oe=5D2D6987 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47114197_765552720448196_6540733475203317760_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=dfd413757adc1a4aa55e0fb37ed501d8&oe=5D343D7C [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47032335_765552723781529_7256265998695661568_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=6a70de72c733b7edee9b9c3d2c6c1934&oe=5D71F560 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47114197_765552720448196_6540733475203317760_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=c26b606343a64c02c7409f99d3d94dae&oe=5D366213 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47114197_765552720448196_6540733475203317760_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=59fe5254efeea1c730e3cd5eda178b64&oe=5D353767 [width] => 337 ) ) [id] => 765552717114863 ) [1] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47091433_765551617114973_7720308868244307968_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=72b4fcd65bef670982f16537a55cf393&oe=5D44CA83 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47091433_765551617114973_7720308868244307968_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=4d6a400bb7b4f4c610e659cbed6fca4f&oe=5D424453 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47091433_765551617114973_7720308868244307968_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=a305d7c9b28e55baa434286c2a26db41&oe=5D30B4F2 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47091433_765551617114973_7720308868244307968_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=4da4a3ba848503d252ed84f206c40231&oe=5D38D1D8 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47091433_765551617114973_7720308868244307968_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=cc485e685b43ccbaf2748e241f82b791&oe=5D3FCD38 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/46980574_765551613781640_1648725244992552960_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=bd7636607c0d1ea4798eec9b428f514d&oe=5D75B1DD [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47091433_765551617114973_7720308868244307968_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=82d246a11a892b8ea011ab20e8e25d14&oe=5D751DDF [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/46980574_765551613781640_1648725244992552960_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=2333460ab6f500290d958c7032675c9d&oe=5D36CAB2 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/46980574_765551613781640_1648725244992552960_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=fd84617e0e4b8594029fe03d23b71337&oe=5D2AD0C6 [width] => 337 ) ) [id] => 765551603781641 ) [2] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47197926_765552153781586_6731190084797726720_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=cb1966ace5e2d1f5f3cd03a94718513d&oe=5D34CC5E [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47197926_765552153781586_6731190084797726720_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=cdd9c2d509b31bf74e659761bd5ece6a&oe=5D2E728E [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47197926_765552153781586_6731190084797726720_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=fc89593124467cdfeec6046caf5b13d5&oe=5D43F12F [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47197926_765552153781586_6731190084797726720_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=8de4bf72706eae39b20aaf4320c1e97e&oe=5D746905 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47197926_765552153781586_6731190084797726720_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=93d3dd5741c6120b584ab669a1d918d5&oe=5D38BEE5 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47135652_765552150448253_7496024774104055808_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=a60641d97e8727f287488c91c2eeced9&oe=5D486DF8 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47197926_765552153781586_6731190084797726720_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=91e0b86def3434a8896d5b88855b740c&oe=5D2D1202 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47135652_765552150448253_7496024774104055808_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=a03ed80a3d92621f979ed266e5739028&oe=5D389A97 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47135652_765552150448253_7496024774104055808_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=a2277f2838008c5fc301b99d0dbbc4ef&oe=5D7494E3 [width] => 337 ) ) [id] => 765552147114920 ) [3] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47067070_765551390448329_1511960335098052608_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=e9b94876a192956a2628723d8c694a1c&oe=5D3BF4D6 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47067070_765551390448329_1511960335098052608_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=3173fba9fe7e29bee6260df9de5f8ea0&oe=5D38AA06 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47067070_765551390448329_1511960335098052608_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=82f0532fba8f5a466a4d0a6f88162917&oe=5D7243A7 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47067070_765551390448329_1511960335098052608_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=725e16344b1979cd46209c6727e9efbe&oe=5D3CC48D [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47067070_765551390448329_1511960335098052608_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=c104fb27bfc47b49dfb279d8d3d20f6d&oe=5D3C3F6D [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47006499_765551393781662_4379423159246389248_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=1384d518f0cad0b1a89379b064dd613e&oe=5D394711 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47067070_765551390448329_1511960335098052608_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=5f5a0ced3364ff5fa891fdcee217d33c&oe=5D29558A [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47006499_765551393781662_4379423159246389248_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=6fa6cb6b8e92b7af0f413c0a5762c3d6&oe=5D2DA67E [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47006499_765551393781662_4379423159246389248_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=90d53b9d58966dcab56c8ca8c6945eb7&oe=5D30900A [width] => 337 ) ) [id] => 765551383781663 ) [4] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47269253_765551033781698_2488259349835677696_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=22ee5f801301d42fe01f7dde6eae04a4&oe=5D2AB4E9 [width] => 1280 ) [1] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47095343_765551037115031_4360813989370789888_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=f1337814b5d200ae88bf4de863652c8e&oe=5D7497CA [width] => 960 ) [2] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47269253_765551033781698_2488259349835677696_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=b9ce26d6c7d7a4c478e75caaa05b72f8&oe=5D7322B2 [width] => 800 ) [3] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47095343_765551037115031_4360813989370789888_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=c448ea12da3b3730efcaf56a1f5b9d83&oe=5D386871 [width] => 640 ) [4] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47095343_765551037115031_4360813989370789888_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=5f05368e218060b448ff416707262d3c&oe=5D328D2B [width] => 426 ) [5] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47269253_765551033781698_2488259349835677696_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=dd9c1be0cae519217ae1057286e2af0e&oe=5D3C78B5 [width] => 720 ) [6] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47095343_765551037115031_4360813989370789888_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=15c45229c18e458fd0e59d98d720bdb0&oe=5D44B444 [width] => 173 ) [7] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47095343_765551037115031_4360813989370789888_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=f66fea65d498168b8776cf0dadc03c15&oe=5D38BE30 [width] => 300 ) ) [id] => 765551017115033 ) [5] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46963388_765551030448365_4565849770962190336_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=01f43676b143b4c0716fc72fe955ae97&oe=5D2D55EB [width] => 1280 ) [1] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47084937_765551027115032_2029755639479140352_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=6efb383e0e2c2284f4c751ea48c12108&oe=5D4291A2 [width] => 960 ) [2] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/46963388_765551030448365_4565849770962190336_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=4e263ff0d33e49795efe60347555ebff&oe=5D42B5B0 [width] => 800 ) [3] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47084937_765551027115032_2029755639479140352_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=ac7ad8e417dfe6a9e123980d6dbfd8af&oe=5D70D319 [width] => 640 ) [4] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47084937_765551027115032_2029755639479140352_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=6173e84bd2303253ac38ab84f60e5b13&oe=5D33FC43 [width] => 426 ) [5] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/46963388_765551030448365_4565849770962190336_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=f7860cd23ff4f950e5f1dacc3b70bbe1&oe=5D359BB7 [width] => 720 ) [6] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47084937_765551027115032_2029755639479140352_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=97dd884ad465a191659795fdc525caf4&oe=5D744C2C [width] => 173 ) [7] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47084937_765551027115032_2029755639479140352_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=6fac797bb0e1bf5ccc9382dfbb33f661&oe=5D714858 [width] => 300 ) ) [id] => 765551020448366 ) [6] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1280 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47083142_765551040448364_3061342896339812352_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=7cf097792fd41cf92a79aec9670b8b7a&oe=5D77F8C8 [width] => 960 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47062124_765551043781697_5810846887539900416_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=50677ad6aa4cc7920918500e8ee3f972&oe=5D2C8F38 [width] => 720 ) [2] => Array ( [height] => 800 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47083142_765551040448364_3061342896339812352_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=3262049decfde758867c6236c959c10e&oe=5D2E2E93 [width] => 600 ) [3] => Array ( [height] => 640 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47062124_765551043781697_5810846887539900416_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=96a638467195f6a9b734cf877ec35048&oe=5D3A2483 [width] => 480 ) [4] => Array ( [height] => 426 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47062124_765551043781697_5810846887539900416_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=622d9930559ef1a5d1c10a7f5b96de8e&oe=5D71F3D9 [width] => 320 ) [5] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47062124_765551043781697_5810846887539900416_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=1a3e7741d552f06894ec4d3acfc647c7&oe=5D3EC364 [width] => 405 ) [6] => Array ( [height] => 173 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47062124_765551043781697_5810846887539900416_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=24b55d06d307a3089b432885cc8c9055&oe=5D3458B6 [width] => 130 ) [7] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47062124_765551043781697_5810846887539900416_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=c01ad39251431a575b925e4394d3deeb&oe=5D744EC2 [width] => 168 ) ) [id] => 765551023781699 ) [7] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47191392_765551063781695_7903515839331041280_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=b4c1d38707db573068ec3e54cae37435&oe=5D712239 [width] => 1280 ) [1] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47064298_765551067115028_5754961408739508224_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=25f617538042799443d9398ce225a390&oe=5D3EE672 [width] => 960 ) [2] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47191392_765551063781695_7903515839331041280_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=a6a35057366d64359ea3375efad9d8f0&oe=5D485662 [width] => 800 ) [3] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47064298_765551067115028_5754961408739508224_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=46e6e33113dbee7b6fb97e2ea20e7ca1&oe=5D4131C9 [width] => 640 ) [4] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q85/p320x320/47064298_765551067115028_5754961408739508224_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=18b451bee190963598d8d07d7c797d8e&oe=5D724990 [width] => 426 ) [5] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q85/p180x540/47191392_765551063781695_7903515839331041280_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=73016ff31632c059c8d3c40ad77a44fb&oe=5D443966 [width] => 720 ) [6] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q85/p130x130/47064298_765551067115028_5754961408739508224_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=77d2f29bbcf95df25e02be246e85b980&oe=5D4369FF [width] => 173 ) [7] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q85/p75x225/47064298_765551067115028_5754961408739508224_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=0e783b60e4eb66fac8ada544a0deb57c&oe=5D2A9C05 [width] => 300 ) ) [id] => 765551053781696 ) [8] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47016275_765551473781654_2794317594067206144_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=0896970499be2e2e54fed9061feabff4&oe=5D3A260E [width] => 1280 ) [1] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47158201_765551470448321_815079510247473152_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=070097aec2e896871f697eb7e043ef7d&oe=5D418473 [width] => 960 ) [2] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47016275_765551473781654_2794317594067206144_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=701da818d4d62635744ae5566c58f7d4&oe=5D329455 [width] => 800 ) [3] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47158201_765551470448321_815079510247473152_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=df11af34a866f1a03ba83ce83e6e9bd1&oe=5D35A8B9 [width] => 640 ) [4] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q84/p320x320/47158201_765551470448321_815079510247473152_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=815f7fe4b9231c83144ae5dd1599aca8&oe=5D2E10E7 [width] => 426 ) [5] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q84/p180x540/47016275_765551473781654_2794317594067206144_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=3181858be98da070b738daaf8555407f&oe=5D2F716E [width] => 720 ) [6] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q84/p130x130/47158201_765551470448321_815079510247473152_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=497fed4c8a0d88527481d9535b0c4a19&oe=5D2AC777 [width] => 173 ) [7] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q84/p75x225/47158201_765551470448321_815079510247473152_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=c4b3ecad61abc279db6809bb4b1676d9&oe=5D2D851E [width] => 300 ) ) [id] => 765551447114990 ) [9] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46941416_765551060448362_2646338623347097600_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=7f88c5f1408cdaa6dddafb54fe77bde8&oe=5D2D85B4 [width] => 1280 ) [1] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47106558_765551057115029_66405060594106368_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=4ebb7a3acd06cfa6c808b92931278c1a&oe=5D32C7C8 [width] => 960 ) [2] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/46941416_765551060448362_2646338623347097600_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=793e6c19424bfc0f7ccf3ce614d7a5d1&oe=5D442FEF [width] => 800 ) [3] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47106558_765551057115029_66405060594106368_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=c5349af41f6927d7b526fab1103faa31&oe=5D359E74 [width] => 640 ) [4] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47106558_765551057115029_66405060594106368_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=a020a046556caec2fbe831954b5a24a4&oe=5D434C68 [width] => 426 ) [5] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/46941416_765551060448362_2646338623347097600_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=227b93edd2de32a053159b7d28e23ef6&oe=5D748AE8 [width] => 720 ) [6] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47106558_765551057115029_66405060594106368_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=fa3f2df05d124319ed4b68cadb2982a1&oe=5D3F2A5F [width] => 173 ) [7] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47106558_765551057115029_66405060594106368_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=7db7f04e868e7eca16cba3821cb580b2&oe=5D487300 [width] => 300 ) ) [id] => 765551050448363 ) [10] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47069121_765551217115013_8007590662213992448_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=d41a7fa2af931351795469b255d347ea&oe=5D2DDA6C [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47069121_765551217115013_8007590662213992448_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=88cc047d322902fde6354ada83116472&oe=5D775EBC [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47069121_765551217115013_8007590662213992448_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=43781e7ce67cdbde3abc8de3f7bba966&oe=5D355D1D [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47069121_765551217115013_8007590662213992448_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=8e005f11c55bba01e3cf3e7920ea4ad4&oe=5D2F7037 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47069121_765551217115013_8007590662213992448_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=2e3eac4ce140ff97fc6f0a2c795c2e3f&oe=5D2E4CD7 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47199095_765551220448346_4211318375504150528_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=5fc556de66ac3bfa67b772e88770b008&oe=5D362F5A [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47069121_765551217115013_8007590662213992448_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=19ec1fcd8a94da1e71834f39cdff41d7&oe=5D442330 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47199095_765551220448346_4211318375504150528_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=d65e39babed7703b3ded62b3721f5e24&oe=5D336935 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47199095_765551220448346_4211318375504150528_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=7a545d48c2a72acceede122c806ccd97&oe=5D3D0E41 [width] => 337 ) ) [id] => 765551207115014 ) [11] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47110623_765551720448296_6918921387318968320_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=72b063d8df4f2a98cc5d5c7c14127197&oe=5D76A359 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47110623_765551720448296_6918921387318968320_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=ffa27ae2fd2de7b65aacdb38403eb1bc&oe=5D34AD89 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47110623_765551720448296_6918921387318968320_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=b784234e4d5504902cffc33dc02eb75f&oe=5D717128 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47110623_765551720448296_6918921387318968320_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=86b05d7d098ad9c246e932345f65a080&oe=5D34F602 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47110623_765551720448296_6918921387318968320_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=dee371624804299be91696cdee34020a&oe=5D461CE2 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47239588_765551723781629_679315177409085440_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=ed63fcee8565ab13aa5e44791f075e06&oe=5D770A7B [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47110623_765551720448296_6918921387318968320_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=36d841a981e9712ed43be0f4f495d435&oe=5D77E705 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47239588_765551723781629_679315177409085440_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=5dbc25729eef5a5b1796b96f5e813685&oe=5D2AE4EB [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47239588_765551723781629_679315177409085440_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=96eda994581294e542cdfaec52fb77e6&oe=5D2FCAD9 [width] => 337 ) ) [id] => 765551717114963 ) [12] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46959168_765551587114976_2321207644829777920_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=38a3b32c504187d96e669fcf352d96b2&oe=5D75BC12 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/46959168_765551587114976_2321207644829777920_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=94ff4d66e9b480ea013242d7f5477fe3&oe=5D38EEC2 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/46959168_765551587114976_2321207644829777920_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=cbe581658d6fdac2d2781e98a0acc944&oe=5D728B63 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/46959168_765551587114976_2321207644829777920_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=e06f880df37cac7988c0a05dbb56f7ae&oe=5D29D549 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/46959168_765551587114976_2321207644829777920_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=40bd24c88471b4ff932fef16a4b1f044&oe=5D2DDFA9 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/46987307_765551590448309_6189282902736371712_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=3fd6f0c2a37e3e43557fb877c73598df&oe=5D425BE6 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/46959168_765551587114976_2321207644829777920_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=3917c84f04fd12646835d0149fdd8c42&oe=5D2EFD4E [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/46987307_765551590448309_6189282902736371712_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=341383d46a43116ea7e44743b6e5b6fa&oe=5D728C89 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/46987307_765551590448309_6189282902736371712_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=c0adeae8f1dab1cf5f425acc38d6255a&oe=5D7637FD [width] => 337 ) ) [id] => 765551583781643 ) [13] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47111757_765551187115016_3787812678605471744_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=0515e30cbbb2e94059b1dc70a03f1c03&oe=5D29BE0D [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47111757_765551187115016_3787812678605471744_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=4a11f5b50b27bbd493ed20c78bb0f206&oe=5D4015DD [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47111757_765551187115016_3787812678605471744_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=5ec612ccc760200cfacc006afec0c536&oe=5D2A967C [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47111757_765551187115016_3787812678605471744_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=47bc3073237ea1af95a4d2f30d398a8c&oe=5D330556 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47111757_765551187115016_3787812678605471744_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=c0af6b731419703446f52a2272851c1b&oe=5D3268B6 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/46987305_765551190448349_4299448853855207424_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=9691bcc12b31c7693c6699b6f25328d9&oe=5D29AB90 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47111757_765551187115016_3787812678605471744_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=d7eb6e0a5bf084d82d9d2b2896c37e9c&oe=5D719E51 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/46987305_765551190448349_4299448853855207424_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=d9e30062e18ac6dd9c08b79e89d621f2&oe=5D2D39FF [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/46987305_765551190448349_4299448853855207424_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=abf0928e617ea98ca275fdd647ced753&oe=5D43F28B [width] => 337 ) ) [id] => 765551183781683 ) [14] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47209148_765551200448348_953091219083231232_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=4db0267e480b46c8195137f307a6af5f&oe=5D357736 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47209148_765551200448348_953091219083231232_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=ff0a9c51a30d0da6313d54d9461b46e8&oe=5D3C8ADB [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47209148_765551200448348_953091219083231232_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=54a2c811c6a1bc7bf54cdae035b32cff&oe=5D3748C7 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47209148_765551200448348_953091219083231232_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=0c73e41b7f804cb9ebcb4df751aca9a8&oe=5D3267E4 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47209148_765551200448348_953091219083231232_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=065926b7ea25851ce1079a6155540ad3&oe=5D44BCFC [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47069108_765551203781681_4312500958820040704_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=b68f58d2700487a8d6b9633f01e241e5&oe=5D29FFEC [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47209148_765551200448348_953091219083231232_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=364b2a05c273bb86be2a4ea1211db99b&oe=5D3AB9D6 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47069108_765551203781681_4312500958820040704_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=66c786b6e27b956e90aefa91b1e2b695&oe=5D305883 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47069108_765551203781681_4312500958820040704_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=a9ea1556e4f66c46e07b4a33ef06c88a&oe=5D3D72F7 [width] => 337 ) ) [id] => 765551197115015 ) [15] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46891359_765551167115018_5301602485088026624_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=1957df6b42a591690ddb8f7402b3f2cc&oe=5D3DF3EE [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/46891359_765551167115018_5301602485088026624_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=b37c0ecbe3479fb071ce930e657269ae&oe=5D3C2B3E [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/46891359_765551167115018_5301602485088026624_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=a1c243a9dbd9ff7877f859bae2b64637&oe=5D2ED69F [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/46891359_765551167115018_5301602485088026624_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=bcd02f41354da9c1568aa1f95a306957&oe=5D3F17B5 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/46891359_765551167115018_5301602485088026624_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=24c2ed1f8812b2d7d74ecc84a66f4eb8&oe=5D76CC55 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47225189_765551170448351_5011279897222447104_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=cadf1c7b689e9e95d39ec76c58bfb0eb&oe=5D340997 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/46891359_765551167115018_5301602485088026624_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=35d7def43021db0159a7fdff02802ffe&oe=5D3F27B2 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47225189_765551170448351_5011279897222447104_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=60580b0a5908544322dee991a6562950&oe=5D3E07F8 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47225189_765551170448351_5011279897222447104_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=3a99919244b20d24583572bcd099c49c&oe=5D3FDF8C [width] => 337 ) ) [id] => 765551160448352 ) [16] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47206844_765551353781666_2787375097260802048_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=b72527b2bb73aa1f59de5cff441c39a3&oe=5D2ADEC2 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47206844_765551353781666_2787375097260802048_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=3c2b35b0afd007bf11c8efab5a2be6aa&oe=5D297F12 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47206844_765551353781666_2787375097260802048_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=e8566e7a8bb8032a8145c26257d48aad&oe=5D3EFCB3 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47206844_765551353781666_2787375097260802048_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=76278cfd850ba2d26cd9d4eaa49b64b8&oe=5D40DD99 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47206844_765551353781666_2787375097260802048_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=2939e589c8ad41e3c7bc422efdd2f08b&oe=5D754679 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47310155_765551350448333_6186385796971364352_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=2f3cb5c1551a35387a79a09e1f0e432a&oe=5D3E3C29 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47206844_765551353781666_2787375097260802048_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=4c511fdd655aaac57bff62c5bf0e773a&oe=5D2C129E [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47310155_765551350448333_6186385796971364352_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=c546de9b0e2b932e19796c04d2d1e606&oe=5D482446 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47310155_765551350448333_6186385796971364352_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=3ccd35919283f8134207cee6886e5768&oe=5D39A532 [width] => 337 ) ) [id] => 765551343781667 ) [17] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47173790_765551357114999_503999951030714368_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=b1af00b6152cd1ca8a662a898f6e419b&oe=5D34248A [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/q83/p960x960/47173790_765551357114999_503999951030714368_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=18c525b1295f96ef9fce13be5ba2ea50&oe=5D73F502 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/q83/p720x720/47173790_765551357114999_503999951030714368_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=7877adb931209a47fd1576fdcefb742e&oe=5D359E1E [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q82/p600x600/47173790_765551357114999_503999951030714368_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=0548edcc53cfd36a15504e99ff026d98&oe=5D4200BB [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q82/p480x480/47173790_765551357114999_503999951030714368_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=e3735e6fc316a6b9bc6754b95b27d7c8&oe=5D418DA3 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p320x320/46914968_765551360448332_708946633525559296_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=3854e6e91f62f6d06f88ff06c8e52bd9&oe=5D297B5A [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p180x540/47173790_765551357114999_503999951030714368_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=3fd01e532ad69618b11c9aa528cd0b75&oe=5D4696B8 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p130x130/46914968_765551360448332_708946633525559296_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=fc4401b09486044c82c50ddcdb12a685&oe=5D7132CA [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p75x225/46914968_765551360448332_708946633525559296_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=a2e9d6a2cafc84d2190bc23610a98a6f&oe=5D726160 [width] => 337 ) ) [id] => 765551347115000 ) [18] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47138256_765551340448334_4211636967588233216_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=1494c4142aa72766b9a14613fc8f0069&oe=5D32C6C2 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/q83/p960x960/47138256_765551340448334_4211636967588233216_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=d78bff8c64184f100919d52c19b3c823&oe=5D7301C7 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/q83/p720x720/47138256_765551340448334_4211636967588233216_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=59d265f78efc10c2439dcf443dfa53e0&oe=5D3E9966 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q83/p600x600/47138256_765551340448334_4211636967588233216_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=c8ef3b660b4a20ccce3fb2574141c63c&oe=5D449359 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q83/p480x480/47138256_765551340448334_4211636967588233216_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=402c1fec760caf29d44084719f3d85b6&oe=5D7229B9 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p320x320/47130938_765551337115001_7525315072378273792_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=edaf109b3f11adb4d2f4be1549d9e19d&oe=5D3D7C2C [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p180x540/47138256_765551340448334_4211636967588233216_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=a17eb452a63a8d44b104bf8f4fb78732&oe=5D4533E3 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p130x130/47130938_765551337115001_7525315072378273792_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=4b76e8cdfc7b95d1ae38304e19a34ce6&oe=5D405F43 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p75x225/47130938_765551337115001_7525315072378273792_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.xx&oh=63971c7c96e8a5fd00ff76d2ce187d34&oe=5D2F3398 [width] => 337 ) ) [id] => 765551333781668 ) [19] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46958042_765552037114931_21231208755101696_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=d172220808afecf258b96850ce4b3bcd&oe=5D397D86 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/46958042_765552037114931_21231208755101696_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=e4c0bd43ccde2445374e451038414a70&oe=5D3384B5 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/46958042_765552037114931_21231208755101696_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=57f0ba658a2e82ff7a10b4e7a36f53fc&oe=5D36D4F4 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/46958042_765552037114931_21231208755101696_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=96d8c10654ec461b9fe5e9b68ce71b23&oe=5D3B1D92 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/46958042_765552037114931_21231208755101696_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=c364e8bbd83f0e14e2b80c77704bd8b4&oe=5D43D03A [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47126668_765552040448264_4949756913068802048_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=969e47422e2986b9ae1bc6190e944926&oe=5D3DFAC4 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/46958042_765552037114931_21231208755101696_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=6f00448027b098b0622ba2c5625e41ca&oe=5D777CAF [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47126668_765552040448264_4949756913068802048_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=7b1e66d5a67766c2d9b2ffb415040e77&oe=5D39BDAB [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47126668_765552040448264_4949756913068802048_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=b914c16885d98ce5ed398128138a754a&oe=5D7375DF [width] => 337 ) ) [id] => 765552033781598 ) [20] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47038511_765551370448331_1462690433078394880_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=3fbdf1479ce1a19b32e00974ca6b8971&oe=5D2D7CE8 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47038511_765551370448331_1462690433078394880_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=b79da08920f0d8f57470e63d74ef10bf&oe=5D403538 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47038511_765551370448331_1462690433078394880_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=1ec6e810ac38c61064fb1847450138ca&oe=5D751B99 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47038511_765551370448331_1462690433078394880_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=9f7ffdba22e50002d3c5aa8b8d7f12eb&oe=5D34BBB3 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47038511_765551370448331_1462690433078394880_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=56d454e614411bb4af4b0fa089f65042&oe=5D374553 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47242373_765551373781664_5733336510397153280_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=4bb3413222bdead9ad2acf93078836f7&oe=5D2F5BDB [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47038511_765551370448331_1462690433078394880_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=bb73e97fd74380cbe2811e2fac50b1ec&oe=5D74F1B4 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47242373_765551373781664_5733336510397153280_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=e7dcd4f8a04941010bba6798f9f98d4e&oe=5D3CEFB4 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47242373_765551373781664_5733336510397153280_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=aeb6525397b280c610a672df9b73295e&oe=5D47B4C0 [width] => 337 ) ) [id] => 765551367114998 ) [21] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46979506_765551577114977_4732297470422286336_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=a183aeaa3bc3a5bc18e81cca7ee44a1e&oe=5D2DC499 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/46979506_765551577114977_4732297470422286336_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=454fcb0b26324e7f55f8fe3dd52f3d80&oe=5D340749 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/46979506_765551577114977_4732297470422286336_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=1f5abd73d6181c2102cfb28e88643e97&oe=5D40E0E8 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/46979506_765551577114977_4732297470422286336_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=ba05cbec2a64aa32034e15191cb9a93f&oe=5D2994C2 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/46979506_765551577114977_4732297470422286336_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=a30f4a8bfc580513adde48b4396dfde3&oe=5D377D22 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q83/p320x320/47155417_765551580448310_5024628926161354752_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=a915cd51c64268e92c1a75180edd492f&oe=5D2A233E [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q83/p180x540/46979506_765551577114977_4732297470422286336_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=3e8440ea985f7c36cba3c2f070fc65b0&oe=5D40BB05 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q83/p130x130/47155417_765551580448310_5024628926161354752_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=6806ea88e6cad7feb513c33db4a5f2d7&oe=5D467951 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q83/p75x225/47155417_765551580448310_5024628926161354752_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=ce9cea2c5bc0917908fa146fa67e727c&oe=5D407A89 [width] => 337 ) ) [id] => 765551573781644 ) [22] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47134134_765551973781604_8563049428166901760_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=b028d23e6ff83e5980b7809039dbf0e2&oe=5D361554 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/q81/p960x960/47134134_765551973781604_8563049428166901760_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=4b8f8c4e069fac2718104144bebeb514&oe=5D3D062F [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/q81/p720x720/47134134_765551973781604_8563049428166901760_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=9f0ecb8ae7263f1cebb89687e595b221&oe=5D76A98E [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p600x600/47134134_765551973781604_8563049428166901760_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=4eb53fd54b856a283a33cd285b9e9ced&oe=5D4701B1 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p480x480/47134134_765551973781604_8563049428166901760_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=c5a40fb4fb5c51f04151f6704263b16c&oe=5D771351 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q86/p320x320/47164789_765551977114937_8925016752044113920_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=a2e11decc46bc363936692ba006906d3&oe=5D41CF5D [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q86/p180x540/47134134_765551973781604_8563049428166901760_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=b1c5d420fc5e41245cf970207ca2edf4&oe=5D74044A [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q86/p130x130/47164789_765551977114937_8925016752044113920_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=c2b8c736d817b2284b5f7f9602ba5fc3&oe=5D3E8A32 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q86/p75x225/47164789_765551977114937_8925016752044113920_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=786de852a6dfa16d4e8eb98230ee481e&oe=5D45D159 [width] => 337 ) ) [id] => 765551970448271 ) [23] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46970630_765553667114768_6472839508361478144_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=2c7ed45f253f0ad09c8fc0ee1f8ea3d2&oe=5D302A5A [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/q82/p960x960/46970630_765553667114768_6472839508361478144_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=797bff4da0117949bb3492e026fc1f99&oe=5D3A0160 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/q82/p720x720/46970630_765553667114768_6472839508361478144_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=3b08faaafe421c02eba719c83faf6222&oe=5D2CACC1 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q82/p600x600/46970630_765553667114768_6472839508361478144_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=06be5d09a5582c16f5fbbe503725411e&oe=5D775AFE [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q82/p480x480/46970630_765553667114768_6472839508361478144_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=7b1d9c2d0c1a8b4361285e372aeb05b6&oe=5D44B81E [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p320x320/47167375_765553670448101_9151982116957847552_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=7cd0dfa632422977e5827e153e0e1140&oe=5D3C59E0 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p180x540/46970630_765553667114768_6472839508361478144_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=fa9cc9bf90fc34cf6e5f5bb1910d9309&oe=5D2EA37B [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p130x130/47167375_765553670448101_9151982116957847552_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=383502bd832251450926f3945b1f31a5&oe=5D33508F [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q87/p75x225/47167375_765553670448101_9151982116957847552_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.xx&oh=e45849b465d25dc3d41a93db10010b36&oe=5D3BE554 [width] => 337 ) ) [id] => 765553663781435 ) [24] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1296 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47244709_765551847114950_6362404195395436544_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=4ee97cf96f2cff507051f4c52feaf51e&oe=5D315687 [width] => 1944 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/47244709_765551847114950_6362404195395436544_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=a1ae62c69d926fb121379a257ed38284&oe=5D475057 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/47244709_765551847114950_6362404195395436544_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=6baadb3fc284aeee4173ebfb317a7ee5&oe=5D31DBF6 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p600x600/47244709_765551847114950_6362404195395436544_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=3107d7d7e09c4940da897f16f887f102&oe=5D4782DC [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/47244709_765551847114950_6362404195395436544_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=0aec27cb672cf73b9b38c7cd14816880&oe=5D3EDD3C [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/47005061_765551843781617_993567205629100032_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=11914b77aec70bd15e188570df69eee6&oe=5D36F4A1 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/47244709_765551847114950_6362404195395436544_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=c2c092cbcd9e28974c42715670439573&oe=5D4654DB [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/47005061_765551843781617_993567205629100032_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=3d7c7cfbb087e08a75c2e83c387b408e&oe=5D29B531 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/47005061_765551843781617_993567205629100032_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=125f207899f3ffa22614990660c25be8&oe=5D41AF03 [width] => 337 ) ) [id] => 765551837114951 ) ) Khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Tỉnh Bến Tre 29112018 | Hình ảnh

Khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương tại Tỉnh Bến Tre 29112018

Ngày 29/11/2018, Adam Khoo Education - quỹ Năng Đoạn Kim Cương (DCI), công ty TNHH Hoa Sen Việt phối hợp cùng Hội chữ Thập Đỏ Tp HCM đã tổ chức khánh thành và bàn giao 5 căn nhà tình thương đến 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Vậy là đã có thêm 5 hộ gia đình đã chính thức có được nơi che mưa, che nắng, một mái nhà thực sự để sớm ổn định cuộc sống, những em nhỏ sẽ an tâm hơn để nỗ lực trong việc học tập. Xin chúc mừng 5 hộ gia đình và xin cảm ơn những giá trị nhân văn mà Adam Khoo Education, công ty TNHH Hoa Sen Việt, cộng đồng học viên Năng Đoạn Kim Cương mang đến! 

================

Được thành lập từ tháng 6/2016, Quỹ Năng Đoạn Kim Cương của Adam Khoo Education nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các học viên chương trình DCI cả về vật chất lẫn tinh thần. Với sứ mệnh “Give what you want” - “Cho đi những gì bạn muốn”, tổ chức giáo dục Adam Khoo Education cũng như quỹ Năng Đoạn Kim Cương đã, đang và sẽ tiếp tục gieo những giá trị nhân văn đến xã hội, nâng đỡ những mảnh đời nghèo khó, giúp các em nhỏ có cơ hội được đến trường, giúp những người neo đơn có được sự quan tâm, giúp đỡ… nhằm mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, tương lai tươi sáng hơn.

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam | Web By AdamKhooEducation