Array ( [0] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13221403_599029300266074_5258066012126688029_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=58bf24e2ef547486b2ae6bcfefafa97a&oe=5D402A57 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13221403_599029300266074_5258066012126688029_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=5d1bf01b10d8cbc3656cd2fc47939617&oe=5D6F3C70 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13221403_599029300266074_5258066012126688029_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=0cb761582fd16abf1d85f62b86d11e76&oe=5D3559D1 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13221403_599029300266074_5258066012126688029_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=d799df6fadb7a6006c3e704f0b807bcb&oe=5D74C8C4 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13221403_599029300266074_5258066012126688029_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=b08abbc7caf01ea8411bce30d39a3486&oe=5D764A24 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13166061_599029300266074_5258066012126688029_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=e018d842a22a3165491500ce60282f25&oe=5D2E6A79 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13221403_599029300266074_5258066012126688029_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=838497d771e41042d5c3e00b55c6d2d5&oe=5D3E74C3 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13166061_599029300266074_5258066012126688029_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=883ca6e6c9ea6056b6ef3dadb1a78534&oe=5D39AE16 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13166061_599029300266074_5258066012126688029_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=825bbeb6401adfe69c37465805e44ff1&oe=5D29A062 [width] => 338 ) ) [id] => 599029300266074 ) [1] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13173352_599029296932741_87889144213452778_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=83414a55847fa0b9cdeabf00dc166777&oe=5D449633 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13173352_599029296932741_87889144213452778_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=c00403cc34b5b4e5418127d4db953182&oe=5D2E60C0 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13173352_599029296932741_87889144213452778_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=d3f2301f6ffc9ddf8cd1bacc58244da6&oe=5D3D9481 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13173352_599029296932741_87889144213452778_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=f4d4ef5f2412f8b448c7049915090f3a&oe=5D31FB16 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13173352_599029296932741_87889144213452778_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=0100b6bd84b6c54805986e18bb9b7525&oe=5D363EBE [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13230135_599029296932741_87889144213452778_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=a6844fb0bd9b00891cf57fa65683b5ac&oe=5D6F07C4 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13173352_599029296932741_87889144213452778_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=983695ddcf56434cbeec6eaca0207848&oe=5D36BE2B [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13230135_599029296932741_87889144213452778_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=d5a33f74d5255171658f9698fde41a14&oe=5D37C7F3 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13230135_599029296932741_87889144213452778_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.xx&oh=df735c5873b40a6a36e2aa578460540c&oe=5D353BAC [width] => 338 ) ) [id] => 599029296932741 ) [2] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13247902_599029393599398_1112691498955463784_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=07d219af4ca402674706145f84754c37&oe=5D3D6FBA [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13247902_599029393599398_1112691498955463784_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=4a06832f4268891bb97871b804ae7dbb&oe=5D2BB49D [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13247902_599029393599398_1112691498955463784_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=5c33392bd5c135f39a88962f3e08cb42&oe=5D41753C [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13247902_599029393599398_1112691498955463784_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=0c812ec42de1345b458efa3b698e7ecf&oe=5D2D6529 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13247902_599029393599398_1112691498955463784_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=5465f78a25de521f9069a8eff13743c7&oe=5D2E69C9 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13087484_599029393599398_1112691498955463784_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=8f80147c6025d36360b33ccee81d7f8c&oe=5D351101 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13247902_599029393599398_1112691498955463784_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=1d1ef1829cf0232b686a672788af68bc&oe=5D721B2E [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13087484_599029393599398_1112691498955463784_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=a4c0613d85b90adfb6046e3a31f8835d&oe=5D293B6E [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13087484_599029393599398_1112691498955463784_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=bb6a1674d5f217ca244fbb5aaefc1d62&oe=5D320F1A [width] => 338 ) ) [id] => 599029393599398 ) [3] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13248367_599029400266064_8840249993978099377_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=e3a8e644df668e87acd7028a59b8bb53&oe=5D2BC5A2 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13248367_599029400266064_8840249993978099377_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=166225c1cbfb205dcd4b05c2934bee8c&oe=5D340585 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13248367_599029400266064_8840249993978099377_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=19914d5fdbb616facc83340aca131a63&oe=5D714724 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13248367_599029400266064_8840249993978099377_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=7bb7e374e450f7be03544f31d9040227&oe=5D422431 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13248367_599029400266064_8840249993978099377_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=46345de3dbf9722ee5bbc4a3d7ead04e&oe=5D411FD1 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13256548_599029400266064_8840249993978099377_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=23d36f92cc3342aa67734ad96befb87e&oe=5D7708CD [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13248367_599029400266064_8840249993978099377_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=e2708fa8306553d01f411244f4ecfa53&oe=5D2E6F36 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13256548_599029400266064_8840249993978099377_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=735c6e9df23229254898873dbe6dbb0c&oe=5D6F68A2 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13256548_599029400266064_8840249993978099377_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=1b63e76632834012920a91cb492cd237&oe=5D3512D6 [width] => 338 ) ) [id] => 599029400266064 ) [4] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13248463_599029453599392_445469191919024737_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=5df3cbca2a5acf01e9f3d86b7a441e90&oe=5D3B834C [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13248463_599029453599392_445469191919024737_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=4cfcddb4b6c756103017783b0538f030&oe=5D7024E5 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13248463_599029453599392_445469191919024737_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=e76d3de6fa0507b4219d9b52d3644697&oe=5D30D9F9 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13248463_599029453599392_445469191919024737_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=88993bd22394103379a9842301b4797c&oe=5D400455 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13248463_599029453599392_445469191919024737_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=9e28141e960a122d692323d1e3da48e9&oe=5D396E4D [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13220857_599029453599392_445469191919024737_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=59c63a9e995b9389e58ddba556a09ff9&oe=5D3FFD7C [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13248463_599029453599392_445469191919024737_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=06902a2a5325035d004dffe91e1b0c1d&oe=5D72E067 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13220857_599029453599392_445469191919024737_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=af7e1b09b6167bbbdbfb5eee777e1053&oe=5D2C73EC [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13220857_599029453599392_445469191919024737_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=7a7e642507208b5c17601f00d715bef4&oe=5D7529DE [width] => 338 ) ) [id] => 599029453599392 ) [5] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13248555_599029470266057_1719192698004878585_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=06f6e62d66c7d0cd6c6cf540d7cf6e52&oe=5D2CB963 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13248555_599029470266057_1719192698004878585_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=36e636d00d255dfcf16563c6f23e3588&oe=5D3FB844 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13248555_599029470266057_1719192698004878585_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=36b3181ac308d790e28f44cc5bde91c8&oe=5D32E5E5 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13248555_599029470266057_1719192698004878585_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=341ff8dd653b12637d3544ebf1c79ec5&oe=5D2FA7F0 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13248555_599029470266057_1719192698004878585_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=790439807bb0a9fd595af4e47e87f664&oe=5D451F10 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13178903_599029470266057_1719192698004878585_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=96e8a992a7bb5571072853f077178423&oe=5D293523 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13248555_599029470266057_1719192698004878585_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=00ec1120296c199529c76688d3c4dffd&oe=5D7040F7 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13178903_599029470266057_1719192698004878585_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=19363ac112841e230696831fa3df3bad&oe=5D41B54C [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13178903_599029470266057_1719192698004878585_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.xx&oh=8591a6cfc7d423466f8fc23220e2edbd&oe=5D3FE138 [width] => 338 ) ) [id] => 599029470266057 ) [6] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13227263_599029503599387_9167396480327494600_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=d3c5f9d1cee3493e791739ab09d50504&oe=5D7571F9 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13227263_599029503599387_9167396480327494600_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=a1056c4c933b36af52fc722f419e0bb8&oe=5D2AF4DE [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13227263_599029503599387_9167396480327494600_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=3ec59ef7a87f06e699455f1684d70ff8&oe=5D45E67F [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13227263_599029503599387_9167396480327494600_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=89c76fe67856da399e9e044567fc851f&oe=5D32BC6A [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13227263_599029503599387_9167396480327494600_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=8319ff99337b04fd71d8512ef8ad667d&oe=5D6F6E8A [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13174121_599029503599387_9167396480327494600_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=a6f43e56c94d2d34b400e0bbde5cfbb3&oe=5D35801D [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13227263_599029503599387_9167396480327494600_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=d7222075d9d0d8eccc1e87659ea7c453&oe=5D34276D [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13174121_599029503599387_9167396480327494600_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=9f60228c62e14f5d4a05e1b133bfab90&oe=5D76F972 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13174121_599029503599387_9167396480327494600_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=94fc3d5b0637f5b2cc5b85f6127c49e0&oe=5D2AFF06 [width] => 338 ) ) [id] => 599029503599387 ) [7] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13116464_599029533599384_936897519860384463_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=93c9df186e0a4a41744330e6e982b555&oe=5D310797 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13116464_599029533599384_936897519860384463_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=76fd84bc19633e82ac1f9bcdf8f991c7&oe=5D2B4F3E [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13116464_599029533599384_936897519860384463_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=7d8182ad6d59dc58ffc7309b7fb4d970&oe=5D741322 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13116464_599029533599384_936897519860384463_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=6504b99386ee8e9b5e42d48c7e4acde9&oe=5D75068E [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13116464_599029533599384_936897519860384463_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=4d97b98b25809093beaf4c127eb86065&oe=5D75DB96 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13227137_599029533599384_936897519860384463_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=5df24e5be251682a410ce4375293bde6&oe=5D72441D [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13116464_599029533599384_936897519860384463_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=5ce3c5e6da0cb30d85723e2ba18a8b34&oe=5D7745BC [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13227137_599029533599384_936897519860384463_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=02e10de60a53fe30d30a7d89f4efd207&oe=5D2E018D [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13227137_599029533599384_936897519860384463_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=286ef7e69440a9b3a9e42ac2670c12e9&oe=5D3CF4BF [width] => 338 ) ) [id] => 599029533599384 ) [8] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13243920_599029546932716_4283467497321517724_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=a7d70cffdf8b8befabf4c2df5cc309a8&oe=5D45786B [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13243920_599029546932716_4283467497321517724_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=f7133d09c380e503ed56f3a9583a3fe5&oe=5D3DA04C [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13243920_599029546932716_4283467497321517724_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=1a39745babc9d94b0a1dbdf82c7820b9&oe=5D777BED [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13243920_599029546932716_4283467497321517724_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=a78647bb5872b565e7eb0b7a053bd56f&oe=5D386FF8 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13243920_599029546932716_4283467497321517724_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=c8c94bb400b7adf5dc625de70c20f9d3&oe=5D3E7A18 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13151724_599029546932716_4283467497321517724_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=f0dfa6802c4699da83778315830ec3d0&oe=5D3FB402 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13243920_599029546932716_4283467497321517724_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=dc3973b7972c21aa65cf1dbe92c54c0a&oe=5D46D3FF [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13151724_599029546932716_4283467497321517724_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=789ea3c151cf4d1818d38cd2b0e66952&oe=5D465A6D [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13151724_599029546932716_4283467497321517724_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=e9b6e7908303ad21a0e2b5c30035ca1b&oe=5D44DD19 [width] => 338 ) ) [id] => 599029546932716 ) [9] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13227278_599029580266046_863235866990453838_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=875ad0459b09493249d5b68cf1c2cdfa&oe=5D431AC4 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13227278_599029580266046_863235866990453838_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=6643bb59f3c4aed64144ed4f7f19e3b8&oe=5D3D246D [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13227278_599029580266046_863235866990453838_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=49c6af3deaaa19a0d7677d15556124a3&oe=5D3B0E71 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13227278_599029580266046_863235866990453838_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=335e510540812dc40fdbce1588dcb5d2&oe=5D3C01DD [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13227278_599029580266046_863235866990453838_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=87ad5375e6cf0fd16e8fe4deb36660af&oe=5D3C3BC5 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13244816_599029580266046_863235866990453838_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=5745c51fc80dff00a3b0af54fcfacc2c&oe=5D2F64F6 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13227278_599029580266046_863235866990453838_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=83d54cf1790f13c60a0138e4328471d3&oe=5D3A3EEF [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13244816_599029580266046_863235866990453838_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=4321d7f5dd0b6adb3882e16efe0af005&oe=5D3F8366 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13244816_599029580266046_863235866990453838_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=80463af7c39f016da36e230a06eb5ab0&oe=5D2B6C54 [width] => 338 ) ) [id] => 599029580266046 ) [10] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13116279_599029600266044_8902586343696421052_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=7c937662170d2bf6fa413dae10992595&oe=5D74CD6B [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13116279_599029600266044_8902586343696421052_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=e87dfa5e7c03a4b1098553ebdeda94a1&oe=5D3D274C [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13116279_599029600266044_8902586343696421052_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=73d465eac429abb21616dfa72d4f5830&oe=5D300CED [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13116279_599029600266044_8902586343696421052_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=16fd028949700f9eb4944b0d4f1e92fc&oe=5D3298F8 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13116279_599029600266044_8902586343696421052_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=f3a9e0a38db1a9724884304419cd0d0a&oe=5D31AC18 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13245483_599029600266044_8902586343696421052_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=87afa1a6bf94dd223c0d09f3336b6e6a&oe=5D41E7DC [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13116279_599029600266044_8902586343696421052_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=e0576c886d7f696619eb39accccb3c8f&oe=5D3428FF [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13245483_599029600266044_8902586343696421052_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=6c8e90714b408719c00e6013d148f2dd&oe=5D35FCB3 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13245483_599029600266044_8902586343696421052_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.xx&oh=7ef8fafdbf23e49ecefafeca4d1f9c16&oe=5D443EC7 [width] => 338 ) ) [id] => 599029600266044 ) [11] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13217512_599029636932707_5581841023004851708_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=c97bc45327069430ae09412159ffaf49&oe=5D6FE5C0 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13217512_599029636932707_5581841023004851708_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=3a0fccee22fdf2e49020b9744b0db6a8&oe=5D701BE7 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13217512_599029636932707_5581841023004851708_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=9de458937d8fe6e0afdd3d22986c51a9&oe=5D36F846 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13217512_599029636932707_5581841023004851708_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=99172128d46f2b10d1a82cc9a3e7e54a&oe=5D385653 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13217512_599029636932707_5581841023004851708_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=3a83fbb17059ce17a7bf50b9594c1f2e&oe=5D33F4B3 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13245232_599029636932707_5581841023004851708_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=8064ecf09f379859f1d6ab596ca1601b&oe=5D70689A [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13217512_599029636932707_5581841023004851708_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=7e358e2106ff21e3f47c26b29578075c&oe=5D3BEA54 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13245232_599029636932707_5581841023004851708_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=fffc74f1c7dca363f09b1032ef95944a&oe=5D3580F5 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13245232_599029636932707_5581841023004851708_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=b75ee88bc5465de48a9bdf79ca914451&oe=5D360181 [width] => 338 ) ) [id] => 599029636932707 ) [12] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13221414_599029666932704_8851634891697356729_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=1d4704a60c0290179c072ba3d6f902fe&oe=5D2FACB5 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13221414_599029666932704_8851634891697356729_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=edfd57256edfbbf7c8dd3c52392201ee&oe=5D367C92 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13221414_599029666932704_8851634891697356729_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=ea2fada8e2233f80cf5c6b5756e5230d&oe=5D29A333 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13221414_599029666932704_8851634891697356729_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=c19cd2ec51aa03e9614bd74985a60037&oe=5D3C2D26 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13221414_599029666932704_8851634891697356729_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=e4756dc1dd73221ea3ce557a4cdbe335&oe=5D422CC6 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13221513_599029666932704_8851634891697356729_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=7585648a26808ec8a1676276fd2566f8&oe=5D309137 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13221414_599029666932704_8851634891697356729_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=0984f0dfd9abdd32ce9919bc596c2b4d&oe=5D2CC121 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13221513_599029666932704_8851634891697356729_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=632c8c8eda7be30ca63c3cb6102da501&oe=5D6F1258 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13221513_599029666932704_8851634891697356729_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=3069f6bf5ceeff0f6c38061ff155c3a7&oe=5D76952C [width] => 338 ) ) [id] => 599029666932704 ) [13] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13220541_599029713599366_3996244543014477749_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=92574507455c1a6b694a0598a9738985&oe=5D75EE8A [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13220541_599029713599366_3996244543014477749_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=f041d5ba310693c3e1045f9cf64fbdad&oe=5D6F1FAD [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13220541_599029713599366_3996244543014477749_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=1254a8d316c29a6ddef87c1841f86f5a&oe=5D3ABB0C [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13220541_599029713599366_3996244543014477749_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=114e723142a5f9bfa945939484ea424d&oe=5D2EE619 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13220541_599029713599366_3996244543014477749_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=b56292c43bc56c1fe1670f1fbc225511&oe=5D4331F9 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/12036483_599029713599366_3996244543014477749_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=d0353da0028144d6c61b7bf3c4e97dd6&oe=5D3EB262 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13220541_599029713599366_3996244543014477749_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=878adb01adf663a7c80527c1d5ade410&oe=5D42001E [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/12036483_599029713599366_3996244543014477749_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=9fabfe6815cf6312ab8c76c9cff4ee41&oe=5D38CE0D [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/12036483_599029713599366_3996244543014477749_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.xx&oh=2571d3b6fa2e2a596ff2db637abf2e97&oe=5D360979 [width] => 338 ) ) [id] => 599029713599366 ) [14] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13173374_599029736932697_8753829304879396623_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=a5f89da95920a516299a32e79e6bcb5a&oe=5D7832F3 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13173374_599029736932697_8753829304879396623_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=670da33c595035f025f60e961179a28a&oe=5D299CD4 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13173374_599029736932697_8753829304879396623_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=82dff169102996b6b530e047278706bd&oe=5D3B2875 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13173374_599029736932697_8753829304879396623_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=a1cf954b36db91009707e6f62f694beb&oe=5D431C60 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13173374_599029736932697_8753829304879396623_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=315c738dc97fabb9370441033c00a8ab&oe=5D3AA180 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13173850_599029736932697_8753829304879396623_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=6cce3c7fcfde5f8cd3612dbbfc51f624&oe=5D4258C6 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13173374_599029736932697_8753829304879396623_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=d3744c6c5147b3fc0df4e0913892bce7&oe=5D46EA67 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13173850_599029736932697_8753829304879396623_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=11c656a2df3d27a282a3059f320beb7d&oe=5D2B64A9 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13173850_599029736932697_8753829304879396623_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=0442e34acb720a4e7221ff15df3e3107&oe=5D73FBDD [width] => 338 ) ) [id] => 599029736932697 ) [15] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13248620_599029806932690_6993399959660923353_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=40fa705adf00876ca8fa8e3488ec9efe&oe=5D35512C [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13248620_599029806932690_6993399959660923353_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=31ebab37b93c514c89fd8aff0723212f&oe=5D2AF90B [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13248620_599029806932690_6993399959660923353_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=64b17e648ec6e5e2f08e29614b6b0251&oe=5D37CAAA [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13248620_599029806932690_6993399959660923353_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=eb3608f71c983c4a7b36c9bf8fdc248a&oe=5D7297BF [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13248620_599029806932690_6993399959660923353_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=f23fe90b08c63094acdd813de16fdf0f&oe=5D448E5F [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13240054_599029806932690_6993399959660923353_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=1da00bdea4ab3ad4d2159af5e281b702&oe=5D30ADF1 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13248620_599029806932690_6993399959660923353_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=2ea10df915a04b93e09b7ca9ae2c5146&oe=5D7114B8 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13240054_599029806932690_6993399959660923353_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=ed6cb82f86cd266e9e493877f1db00cb&oe=5D2B099E [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13240054_599029806932690_6993399959660923353_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.xx&oh=057faf1b437e7c4556ffbc1190d4a976&oe=5D2AACEA [width] => 338 ) ) [id] => 599029806932690 ) [16] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13064737_599029826932688_7016357301710425923_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=a8c313ca5bbb7134ec13aa74a506286a&oe=5D3ACA7A [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/q82/p960x960/13064737_599029826932688_7016357301710425923_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=c782a8715e220f30e17bdad02c468c99&oe=5D7631E3 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/q82/p720x720/13064737_599029826932688_7016357301710425923_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=dda44bf2ce06b9242cea25febdb9d21e&oe=5D41D542 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13064737_599029826932688_7016357301710425923_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=623f97947f6c33edd2e4c623761a61be&oe=5D7553E9 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13064737_599029826932688_7016357301710425923_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=77ec322c6e1458a4adce0da3d459781f&oe=5D3ED409 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p320x320/13178576_599029826932688_7016357301710425923_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=b4199a329e442978ba75844f3f43da67&oe=5D2A8EAE [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/q81/p180x540/13064737_599029826932688_7016357301710425923_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=48abd9fa0f95ae5766c5b476ed2fff48&oe=5D37F2DD [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p130x130/13178576_599029826932688_7016357301710425923_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=e5d37941c29837882999a17593257d2d&oe=5D7070C1 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p75x225/13178576_599029826932688_7016357301710425923_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.xx&oh=b715160cffc93e75d6767217f7d45870&oe=5D72D338 [width] => 338 ) ) [id] => 599029826932688 ) [17] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13115932_599029913599346_1251893158871263077_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=a689f5afa0f4629bd2e5a9a26c9a8403&oe=5D3C2DC0 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13115932_599029913599346_1251893158871263077_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=ac1faa8b01e6889e2c870a002c081ee0&oe=5D4438E7 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13115932_599029913599346_1251893158871263077_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=95fd27fbc6f479bf79fe522e00af68fe&oe=5D376146 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13115932_599029913599346_1251893158871263077_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=15bf8b1afa9990be9078940c0e4e3973&oe=5D3B2553 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13115932_599029913599346_1251893158871263077_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=941c9626a068f6d4ed1587def5b2746c&oe=5D3D51B3 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13221728_599029913599346_1251893158871263077_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=fc72d34da8fafe81f87e5ccc2e6b342e&oe=5D35786A [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13115932_599029913599346_1251893158871263077_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=3cd6399454c9dfd71a69e3a4a961497a&oe=5D780E54 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13221728_599029913599346_1251893158871263077_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=06f666cd97982bbb6fd7419f644bb63f&oe=5D2F2F05 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13221728_599029913599346_1251893158871263077_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=927b4dd147f809110cf2f56d1bfc43b4&oe=5D387A71 [width] => 338 ) ) [id] => 599029913599346 ) [18] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/11259764_599029936932677_6304931771220641880_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=d2114e128bb76e9464bf569a501d3861&oe=5D449032 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/11259764_599029936932677_6304931771220641880_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=7e2d6bc19e8719aecf8535970e7c7402&oe=5D30FE15 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/11259764_599029936932677_6304931771220641880_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=21f4b238b01a97791b0e984848df5e99&oe=5D72BBB4 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/11259764_599029936932677_6304931771220641880_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=8b01c59bfae2c05c51158a16313b5539&oe=5D3822A1 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/11259764_599029936932677_6304931771220641880_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=c7b69de7670e87452efab954b97776b6&oe=5D412741 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13220831_599029936932677_6304931771220641880_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=f09e47ec0f80b6c1b7db7f342d57ad56&oe=5D2B36B5 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/11259764_599029936932677_6304931771220641880_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=c281e61ebe5d5a648d7c96abf882c865&oe=5D3948A6 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13220831_599029936932677_6304931771220641880_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=7b415d42a0ecf9a8d6d4744644ae430b&oe=5D4294DA [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13220831_599029936932677_6304931771220641880_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=c3abecd2ba7c4ea3fbe9fe73183d78a3&oe=5D3D9AAE [width] => 338 ) ) [id] => 599029936932677 ) [19] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13243942_599029976932673_9127084053535573437_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=135ea2e95dcac0153445c26ff77365c2&oe=5D3433AF [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13243942_599029976932673_9127084053535573437_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=b5bfa48c95abc70f811a19f17912ae98&oe=5D3D3B88 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13243942_599029976932673_9127084053535573437_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=5db8b8c645aa4e020d55a55889d7812b&oe=5D2BA329 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13243942_599029976932673_9127084053535573437_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=b935b5cd41e9936779a1b1743d6f6197&oe=5D46333C [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13243942_599029976932673_9127084053535573437_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=2091e7422bc5c955304022051aa0021e&oe=5D456BDC [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13177942_599029976932673_9127084053535573437_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=49740a055be592ad0e94f45602f4cd14&oe=5D33A507 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13243942_599029976932673_9127084053535573437_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=e960919f642139feeeaf15da2d43af32&oe=5D70243B [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13177942_599029976932673_9127084053535573437_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=135fe6291ca15d6613e50a9d8d7b7751&oe=5D37D268 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13177942_599029976932673_9127084053535573437_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=cb6b36fa8af8c02e03a45da1679fa9dd&oe=5D3BCC1C [width] => 338 ) ) [id] => 599029976932673 ) [20] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13248619_599030023599335_3914325932869411589_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=ecb55eec1085e8729ef64c31cb305875&oe=5D379295 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13248619_599030023599335_3914325932869411589_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=31435b396115cb8d8d34ff1bc0334a68&oe=5D37DCB2 [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13248619_599030023599335_3914325932869411589_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=162daa1bae8150651c0d961f7610de6d&oe=5D756613 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13248619_599030023599335_3914325932869411589_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=f3c77793e30598a53b165fd4cf6466ab&oe=5D3A5006 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13248619_599030023599335_3914325932869411589_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=cc63d270b91afa182dccb7d57204a5ff&oe=5D7278E6 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13239995_599030023599335_3914325932869411589_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=689c63c9e8de7bb46ddb553fc0211c28&oe=5D408134 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13248619_599030023599335_3914325932869411589_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=bc4f7d3e8ad2f4e4b9e423ae9cf78ae7&oe=5D431701 [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13239995_599030023599335_3914325932869411589_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=652ad36623aefeb3cef9905e3992d7fa&oe=5D309B5B [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13239995_599030023599335_3914325932869411589_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=028c028883e7c742a210872a38e93c17&oe=5D768A2F [width] => 338 ) ) [id] => 599030023599335 ) [21] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13221230_599030033599334_4542107452954860318_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=ef94e3f15dc7eeb9b39f6eac101325f5&oe=5D3DF0AA [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13221230_599030033599334_4542107452954860318_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=335b08c01f926feaa9d6db68ff3405c9&oe=5D3E198D [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13221230_599030033599334_4542107452954860318_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=84090cd39b9d54cb3e1de7d3d13fee1d&oe=5D72BB2C [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13221230_599030033599334_4542107452954860318_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=6b447889d27250026be945ac630c4480&oe=5D2B7839 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13221230_599030033599334_4542107452954860318_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=a4750506dcc27b6c6ede30a43eefc856&oe=5D3E3CD9 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13254514_599030033599334_4542107452954860318_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=3e7130f9784e93d7050e22cf944ab4f3&oe=5D36D52F [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13221230_599030033599334_4542107452954860318_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=6fc70f9872cfa829fa30f705717caa87&oe=5D44E73E [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13254514_599030033599334_4542107452954860318_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=9d89790eb96426b5fa14a89e36768906&oe=5D6EE840 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13254514_599030033599334_4542107452954860318_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.xx&oh=85e13686aad14da02e9eac5c354d98f6&oe=5D70A034 [width] => 338 ) ) [id] => 599030033599334 ) [22] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13112890_599030080265996_3208871595447853849_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=76346f22a7166d0e20085736a34f388f&oe=5D2B2DEA [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13112890_599030080265996_3208871595447853849_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=b06b822592ff33b1209f004569062a36&oe=5D42D4CD [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13112890_599030080265996_3208871595447853849_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=e7ab82e67a6e7e3045d9fd4119e5daff&oe=5D357B6C [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13112890_599030080265996_3208871595447853849_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=8a2e17736b276128077b8e1c7baad3ca&oe=5D380E79 [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13112890_599030080265996_3208871595447853849_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=b29f79db9077a12620cf4054da0da908&oe=5D776799 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13230185_599030080265996_3208871595447853849_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=f974c3e04f6a6cb23b5035a3792c7979&oe=5D426CD3 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13112890_599030080265996_3208871595447853849_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=470e4629246ccd6d6e55726774bc1951&oe=5D71AF7E [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13230185_599030080265996_3208871595447853849_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=a43a05b330fbad576d4caeb848620958&oe=5D3401BC [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13230185_599030080265996_3208871595447853849_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=4afda2180c0595a7864016b61143a46a&oe=5D6F05C8 [width] => 338 ) ) [id] => 599030080265996 ) [23] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13248565_599030103599327_624542687318436761_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=975ab3f1d81eec3f6e514b249cc64bbb&oe=5D6F4246 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13248565_599030103599327_624542687318436761_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=626015180502eaa7111dea64f9ae9c4c&oe=5D7378EF [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13248565_599030103599327_624542687318436761_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=cc6378281548464a4a090f9245f2363d&oe=5D349FF3 [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13248565_599030103599327_624542687318436761_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=1d82d4c3f9a1a717d942685ff2d08a05&oe=5D6EDC5F [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13248565_599030103599327_624542687318436761_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=8ffeb0c315b346fcc560c72c8ceaf3ad&oe=5D2D6047 [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13255968_599030103599327_624542687318436761_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=b94fd673f1c6c997a13b916b8ca2b7c8&oe=5D357225 [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13248565_599030103599327_624542687318436761_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=47672ef96784b3a1214b8af6c2058b5f&oe=5D72246D [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13255968_599030103599327_624542687318436761_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=1a56bfd34fa37a883e697215860d84d4&oe=5D3C25B5 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13255968_599030103599327_624542687318436761_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.xx&oh=966751270af48502bf5b4d7ea07e9232&oe=5D3DA587 [width] => 338 ) ) [id] => 599030103599327 ) [24] => Array ( [images] => Array ( [0] => Array ( [height] => 1365 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/13247953_599030143599323_6221135325967070774_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=c4ebebf5b77744cc401509eb5ac8501f&oe=5D472799 [width] => 2048 ) [1] => Array ( [height] => 960 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/13247953_599030143599323_6221135325967070774_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=776efc4a5fc5efa898318d6ae22a6c63&oe=5D33CBBE [width] => 1440 ) [2] => Array ( [height] => 720 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/13247953_599030143599323_6221135325967070774_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=51eb8268273d5e5762e1d0f28b11eff9&oe=5D40E61F [width] => 1080 ) [3] => Array ( [height] => 600 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p600x600/13247953_599030143599323_6221135325967070774_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=f273cbe64c5bde0f5930b4acc6e896a2&oe=5D30280A [width] => 900 ) [4] => Array ( [height] => 480 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p480x480/13247953_599030143599323_6221135325967070774_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=9bf27005c7a2bd0640fec53a3a8376f5&oe=5D3A30EA [width] => 720 ) [5] => Array ( [height] => 320 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13220827_599030143599323_6221135325967070774_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=fa5ff166c5c6e10f00a0ee1b11d72818&oe=5D76109F [width] => 480 ) [6] => Array ( [height] => 540 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p180x540/13247953_599030143599323_6221135325967070774_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=76c19046cde71ca2665b41ae6e4ed22d&oe=5D2C180D [width] => 810 ) [7] => Array ( [height] => 130 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p130x130/13220827_599030143599323_6221135325967070774_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=57c11ffb086dbe06912b90152981a613&oe=5D7327F0 [width] => 195 ) [8] => Array ( [height] => 225 [source] => https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/13220827_599030143599323_6221135325967070774_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.xx&oh=81e2b7543cf3f7f51f60b1eedeb37f4c&oe=5D74FF84 [width] => 338 ) ) [id] => 599030143599323 ) ) Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - Khóa 2 (14 - 15/05/2016) | Hình ảnh

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - Khóa 2 (14 - 15/05/2016)

Từ ngày 14 - 05/2016, Adam Khoo Education đã tổ chức thành công Khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 - Trực tiếp cùng Jamie Plante và Kelly Tan

Chương trình có sự tham dự của gần 100 học viên là doanh nhân, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên viên… trong các lĩnh vực khác nhau. Mỗi cấp độ của Năng Đoạn Kim Cương, 2 chuyên gia đào tạo sẽ cung cấp cho bạn một bộ Công Cụ Cuộc Sống để giúp bạn đạt được thành công toàn diện cả về thế giới vật chất lẫn thế giới tinh thần khác nhau. Mỗi khi bạn cần đạt được một mục tiêu, hay vượt qua những thử thách trong cuộc sống, bạn có thể lấy ra Công Cụ Cuộc Sống phù hợp để sử dụng.

Trong khóa học vừa qua, những Công Cụ mà học viên đã được lĩnh hội bao gồm: - 5 Mục Tiêu Của Cuộc Sống (Sự giàu có, hạnh phúc, sức khỏe, thành công, sự bình an). - Làm thế nào để có được sự giàu có và sung túc về tiền bạc và vật chất một cách dễ dàng. - Thấu hiểu cách gieo và lợi ích của 10 hạt giống tốt nhất trong 84,000 hạt giống tốt mà chúng ta có thể gieo - Làm chủ 4 bước giúp loại bỏ những hạt giống xấu - 4 kỹ thuật gieo hạt để nghiệp tốt phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng - Hiện thực của thế giới xung quanh - Thấu hiểu triết lý đằng sau “Cây bút” và “Tính không” trong sự việc, sự vật - Thấu hiểu nguồn gốc cốt lõi của mọi vấn đề đến với chúng ta. - Trả lời tất cả những câu hỏi trong cuộc sống với “Hạt” - Tăng cường trí não, tạo lập sự cân bằng nội tại bằng bài tập thiền - Bài tập Yoga đơn giản, hiệu quả để có một cơ thể khỏe mạnh, minh mẫn, nhiều năng lượng

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam | Web By AdamKhooEducation