<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />

Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 -Khóa 24 (TP HCM ngày 25/03/2018)

Trực tiếp khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 khóa 24 - tại Việt Nam dưới sự chia sẻ của CEO Adam Khoo Education Anh Nguyễn Công Bình và Chị Hồng Phương Lan giảng viên - Chuyên gia tư vấn trị liệu chấn thương tâm lý ứng dụng NLP. Cùng với sự tham dự của gần 300 học viên.

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam