<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - (Cà Mau 09/12/2017)

Chương trình Năng Đoạn Kim Cương - Ứng dụng triết lý Nhân Quả vào quản trị doanh nghiệp và đời sống chính thức có mặt tại TP Cà Mau ngày 09/12/2017. Dưới sự chia sẻ trực tiếp của anh Nguyễn Công Bình và Chị Hồng Phương Lan cho hơn 100 học viên tham dự. Thông qua nguyên tắc "Gieo hạt" vô cùng đơn giản, học viên đã thấu hiểu và nắm bặt được những nguyên lý tất yếu của Nhân Quả để có thể áp dụng vào trong cuộc sống giúp thành công hơn, hạnh phúc hơn.

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam