<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />

Khóa học NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG cấp độ 1 - Gia Lai (22/10/2017)

Tất cả mọi việc diễn ra với chúng ta đều là những HẠT mà chúng ta đã GIEO từ trước đó. Vì vậy khi bạn muốn điều gì thì hãy GIEO đi điều đó. Chương trình NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG - Ứng dụng triết lý nhân quả để thành công trong kinh doanh & đời sống diễn ra lần đầu tiên tại Gia Lai được chia sẻ trực tiếp bởi Ông Nguyễn Công Bình - CEO Adam Khoo Education đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam