<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1505828319731065&ev=PageView&noscript=1" />

Kelly Tan

Tổng Giám Đốc của Diamond Cutter Wisdom Pte Ltd Singapore

Kelly Tan là Tổng Giám Đốc của Diamond Cutter Wisdom Pte Ltd tại Singapore. Đây là một công ty chuyên về tổ chức sự kiện và khóa học về DCI tại Singapore và Malaysia, và các nước châu Á. Kelly chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh và các sự kiện của Công ty. Cô rất sẵn lòng chia sẽ và giúp đỡ người khác những học viên khóa Năng Đoạn Kim Cương, giúp họ hiện thực hóa giấc mơ ước mơ của mình thông qua hệ thống nguyên tắc Năng Đoạn Kim Cương.

Bình luận

Copyright AdamKhooEducationVietNam